LIMA projekt

O firme

Predmet podnikania

Spoločnosť LIMA projekt, s.r.o. ponúka na základe skúseností jednotlivých pracovníkov a externých odborníkov v oblasti požiarneho inžinierstva komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, od riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, posúdenia protipožiarnej bezpečnosti technológií a analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, návrhu aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a iných činností.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: LIMA projekt, s. r. o.
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 5785/B
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, SLOVENSKO
Hlavný predmet činnosti: výkon projektových a inžinierskych činností
Spoločníci: 2 fyzické osoby
IČO: 36 773 301
DIČ: 20 223 757 07
IČ DPH: SK 20 223 757 07

Oprávnenia k činnosti

LIMA projekt, s. r. o. vlastní oprávnenia na vykonávanie nasledovných činností:

Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti v rozsahu:

 1. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) v rozsahu voľnej živnosti
 2. poradenstvo a konzultácie v projektovej činnosti
 3. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti
 4. preventivár požiarnej ochrany obce
 5. technik požiarnej ochrany
 6. špecialista požiarnej ochrany
 7. montáž a opravy výstražných tabuli a značiek

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Služby

V problematike ochrany pred požiarmi poskytujeme nasledovné služby:

Špecialista požiarnej ochrany

 1. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 2. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 3. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 4. posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi,
 5. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

Inžinierska činnosť pri zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti stavieb

Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi

Referencie

 1. Harmanecké papierne Harmanec (analýza nebezpečenstva vzniku požiaru),
 2. Drevosklad SCP Ružomberok (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 3. Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 4. TRANSPETROL Bratislava (analýza nebezpečenstva vzniku požiaru),
 5. TRANSPETROL Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti technológie a stavieb),
 6. Bytový komplex ROZADOL Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 7. Autovýroba CAMPUS Námestovo (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 8. Autovýroba RF Malacky (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 9. Autovýroba VISTEON SLOVAKIA Nitra (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 10. BILLA Fiľakovo, Stupava, Turčianske Teplice, Šahy (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 11. Obchodný dom TULIP Martin (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 12. Apartmánový dom SPIEŽOVEC Donovaly (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 13. Benzínová čerpacia stanica AVANTI Topoľčany (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 14. Autovýroba JOHNSON CONTROLS Námestovo (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 15. Autovýroba ESTAMP Zlaté Moravce (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 16. Autovýroba INERGY Trnava (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 17. Spracovanie uhľovodíkov BLOWDEC Zohor (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 18. Autovýroba Trnavainvest dodávateľsky park, a.s. Trnava (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie).
 19. Nafta, a. s. Gbely (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie a stavby).
 20. Nemocnica novej generácie, Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 21. Logistickéa výrobné haly pre stavebnú firmu Goldbeck, s.r.o. (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie a stavby),
 22. HM Tesco Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Poprad, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 23. Logistická Hala Senec Alza, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 24. Logistická hala Amazon, Sereď, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 25. Logistické haly CTP park, Trnava, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 26. Tunel Považský Chlmec, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 27. Tunel Považský Chlmec portálové objekty, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 28. Tunel Čebrať, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb)
 29. Tunel Čebrať inžinierske stavby, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 30. Tunel Čebrať portálové objekty, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 31. Logisticko výrobné haly Panattoni, Košice, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 32. Logisticko výrobné haly, Point park Strečno, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 33. Logisticko výrobné haly Point park, Lozorno, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 34. Logisticko výrobné haly Point park, Ivánka pri Dunaji, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 35. Logisticko výrobné haly Mountpark, Sereď, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 36. Logistická hala Mubea, Kežmarok, (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),

Kontakt

Môžete nás zastihnúť na nižšie uvedenej adrese, prípadne cez číslo na mobilný telefón, či cez e-mail:

LIMA projekt, s. r. o.
Kopčianska 3756/10
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
SLOVENSKO

Tel.: 00421 905 832 276 (zavolať)

E-mail: zdenko.repcek@limaprojekt.sk (poslať e-mail)